Announcement
Welcome to Perdana Marketways Sdn Bhd
This is shopping cart with dozens of interesting books for our customer to view and buy.
Latest

KAMUS PELAJAR BAHASA MELAYU (9789834907273)

Brand: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
Model: 2016
Weight: 737grams
Price : RM 20.90
 
Qty : - +
 

KAMUS PELAJAR BAHASA MELAYU DEWAN EDISI KEDUA DISUSUN UNTUK:

- MENAMPUNG PERKEMBANGAN KOSA KATA YANG PESAT,

- MEMBANTU PARA PNEGGUNA MENGETAHUI BENTUK KATA YANG BETUL DAN DAPAT MENGGUNAKANNYA DENGAN BERKESAN, DAN

- MENJADI RUJUKAN PARA PENGGUNA, KHUSUSNYA PARA PELAJAR.

KAMUS PELAJAR BAHASA MELAYU DEWAN EDISI KEDUA MENGANDUNGI LEBIH KURANG 28000 KATA MASUKAN, IAITU: 

- TERDIRI DARIPADA KATA UMUM DAN ISTILAH, TERMASUKLAH KATA MAJMUK, FRASA KERJA, FRASA NAMA DAN FRASA IDIOMATIK,

- DIKUTIP DARIPADA BUKU TEKS, BACAAN UMUM, AKHBAR DAN MAJALAH,

- DIEJA MENGIKUT PEDOMAN UMUM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU,

- DITAKRIF SUPAYA MUDAH DIFAHAMI DAN DISERTAI CONTOH PENGGUNAAN UNTUK MENJELASKAN LAGI MAKNANYA.

KAMUS INI PENTING DAN SESUAI UNTUK PARA PELAJAR DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN BAHASA MELAYU.