Announcement
Welcome to Perdana Marketways Sdn Bhd
This is shopping cart with dozens of interesting books for our customer to view and buy.
Latest

CANGGIHNYA BAHASA MELAYU - KEPELBAGAIAN UNSUR HUBUNGAN (9789834904111)

Brand: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
Model: 2016
Weight: 1000grams
Price : RM 59.00
 
Qty : - +
 
SALAH SATU ASPEK BAHASA YANG PERLU DITELITI SEMULA OLEH PENGGUNA BAHASA IALAH PELBAGAI JENIS DAN BENTUK UNSUR PENGHUBUNG YANG BERFUNGSI DALAM PEMBINAAN STRUKTUR AYAT MAJMUK SERTA DALAM WACANA.DARI SUDUT SINTAKSIS,KATA HUBUNG BERFUNGSI MEMPERLIHATKAN HUBUNGAN ANTARA UNSUR-UNSUR AYAT YANG BERTAUT ANTARA SATU SAMA LAIN SECARA GRAMATIS.MANAKALA DARI SEGI MAKNA,UNSUR HUBUNGAN BERPERANAN MENGGABUNGKAN IDEA BERTALIAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN MAKSUD WACANA